Feed订阅

隋代山水建筑宫苑

时间:2009-03-30  来源:中国科普博览  编辑:夏腊梅  浏览:354次
据记载,隋西苑位于隋东都洛阳宫城以西,北背邙山,东北隅与东周王城为界,周百十里…山上建筑装有机械,能升能降,忽起忽灭…苑中造山为海,周十余里,海内有蓬莱方丈瀛洲诸山,高百余尺,台观殿阁,分布在山上…沿渠造十六院,是十六组建筑庭园,供嫔妃居住…十六院之外,还有数十处游览观赏的景点,如曲水池曲水殿冷泉宫青城宫凌波宫积翠宫显仁宫等,以及大片山林…
隋代山水建筑宫苑
    隋炀帝杨广即位后,在东都洛阳大力营建宫殿苑囿。别苑中以西苑最著名,西苑的风格明显受到南北朝自然山水园的影响,采取了以湖、渠水系为主体,将宫苑建筑融于山水之中。这是中国园林从建筑宫苑演变到山水建筑宫苑的转折点。 

    隋西苑是隋炀帝杨广的宫苑之一,又称会通苑,建于大业元年(605)。 

    据记载,隋西苑位于隋东都洛阳宫城以西,北背邙山,东北隅与东周王城为界,周一百二十里。苑中造山为海,周十余里;海内有蓬莱、方丈、瀛洲诸山,高百余尺,台观殿阁,分布在山上。山上建筑装有机械,能升能降,忽起忽灭。海北有龙鳞渠,渠面宽二十步,屈曲周绕后入海。沿渠造十六院,是十六组建筑庭园,供嫔妃居住。每院临渠开门,在渠上架飞桥相通。各庭院都栽植杨柳修竹,名花异草,秋冬则剪彩缀绫装饰,穷奢极侈。院内还有亭子、鱼池和饲养家畜、种植瓜果蔬菜的园圃。 

    十六院之外,还有数十处游览观赏的景点,如曲水池、曲水殿、冷泉宫、青城宫、凌波宫、积翠宫、显仁宫等,以及大片山林。可泛轻舟画舸,作采之歌,或登飞桥阁道,奏游春之曲。 

    隋西苑的布局继承了汉代“一池三山”的形式,反映了王权与神权的统治以及享乐主义思想,具有浓厚的象征色彩。十六组建筑庭园分布在山水环绕的环境之中,成为苑中之园,不象汉代宫苑那样以周阁复道相连。这是从秦汉建筑宫苑转变为山水宫苑的一个转折点,开北宋山水宫苑──艮岳之先河。山上的建筑能时隐时现,反映建筑技巧的提高。

关于我们| 服务条款| 免责声明| 会员服务| 帮助中心| 联系我们| 友情链接
版权所有:拉勾信息技术有限公司 2005-2017 All Rights Reserved. 豫ICP备11015194号
地址:中国郑州市金水区姚寨路133号金成时代广场9号楼7层706 邮编:450008
联系我们:0371-60925574
欢迎您加入园林苗木行业交流群,群一:150293173 群二:215447311 中国景观网1群